HOOLEKOGU

Hoolekogu saab kokku 23.10.2018 kell 17.00 Rukkilille maja saalis.

Teemad:

1.esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

2. asutuse arengukava ja arengukava tegevuskava kooskõlastamine

3. 2018 eelarve täitmine, 2019 eelarve põhimõtted

4. Jooksev info


okt. 19, 2018 | Category: Üldine | Comments: none
bottom