Vallavalitsuse otsus

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsustas 28. aprilli istungil pikendada valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastust 31. maini 2020 juhul, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole arvestusperioodil kasutatud.
Jätkuvalt palume võimalusel lapsed koju jätta. Lapsevanematel, kellel töö tõttu on laste lasteaeda toomine vältimatu vajadus, palume järgida kõiki ennetusmeetmeid piisknakkuse leviku tõkestamiseks ja lasteaeda tuua ainult terveid lapsi.
Lasteaedade personal peab rangelt kinni hügieeninõuetest ning kehtestatud reeglitest, et hoida lapsi, ennast ja kolleege.

Vaata täpsemaid juhiseid lasteaedadele ja lastehoidudele siit https://bit.ly/2xhQRh2


mai 04, 2020 | Category: Üldine | Comments: none

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

bottom