12.NOVEMBER

Toimub, kell 17.00  Rukkilille maja saalis hoolekogu koosolek.

PÄEVAKORD:

  1. Uue hoolekogu tutvustus, töö põhimõõted ja korraldus
  2. Lasteaia 2013-2016 arengukava ja arengukava tegevuskava arutelu
  3. Jõuluaja töökorraldus lasteaias
  4. Toidupäeva maksumuse suurendamine, sõimerühmas kohtade arvu suurendamine
  5. Hoolekogu 2012-2013 õ.a. tööplaani koostamine

NB! Kõigil lapsevanematel on võimalus oma lapse rühma lapsevanemate esindaja kaudu  esitada ettepanekuid teemadeks, mida võiks hoolekogu arutada (kontaktid kodulehel, lapsevanemale-hoolekogu).


nov. 02, 2012 | Category: Üldine | Comments: none
bottom