HOOLEKOGU KOOSOLEK

Toimub 17. novembril, kell 17.00 Vändra Raamatukogu kaminasaalis.

Päevakord:

1. Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
2. Sisehindamise aruanne kolme eelmise õppeaasta kohta
3. Arengukava tegevuskava tutvustus
4. Kohatasu ja toidupäeva maksumus
5. Jooksvad küsimused

nov. 07, 2014 | Category: Üldine | Comments: none
bottom