Lasteaia osalustasu ja toidupäeva maksumus

Toidupäeva maksumus 2,50 eurot, mis sisaldab kolme toidukorda.

Alus: Vändra Lasteaia hoolekogu 31.08.2022 protokoll nr 6, päevakorrapunkt nr 1.

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

https://www.riigiteataja.ee/akt/423032021017

 

Põhja-Pärnumaa valla 2023. aasta eelarve seletuskiri:  Lasteaedade kohatasud ja muusikakoolide õppemaksud on Põhja-Pärnumaa vallal seotud riigi alampalgaga ja on praegu 4% alampalgast ehk siis alates 01.01.2023 29 eurot. Alates 01.08.2023 on see plaanis tõsta 6-le %-le alampalgast ehk 44 eurole.

 

 

 

 bottom