Lasteaia osalustasu ja toidupäeva maksumus

Alates 02.01.2015 on toidupäeva maksumus 1.80 eurot, mis sisaldab kolme toidukorda.

Alus: Vändra Lasteaia hoolekogu 17.11.2014 protokoll nr 1, päevakorrapunkt nr 4.

Alates 01.01.2020 on lasteaia osalustasu täismäär ühe lapse kohta 26 eurot kuus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/402112018003    

 

 bottom