LAHTISTE USTE PÄEVAD

01.-03.aprill on lasteaias lahtiste uste päevad. Ootame nendel päevadel kõiki lapsevanemaid huvi tundma lapse päeva ja tegemiste kohta lasteaias. Tulge osalege  oma lapsega rühma tegevustes, lapsed on Teile selle eest tänulikud! Täpsem info on rühmades, sest iga rühm planeerib oma päeva erinevalt.

Ootame ka tulevasi lapsevanemaid koos lastega tutvuma meie lasteaiaga. Teie saate täpsemat infot ja soovitusi telefonidel 44 95 027 Rukkilille maja; 44 95 696 Mürakaru maja.

28. MÄRTS

Tähistame munadepühade tulekut Mürakaru majas laste tööde kevadnäitusega ning Rukkilille majas lavastusega Tibude rühmalt. Lapsed kaunistavad rühmades pühademune.

SAKSA PRAKTIKANDID LASTEAIAS

4. märtsi õhtul saabuvad Vändrasse kaks Saksamaa Braunschweigi V Ametikooli praktikanti Julia ja Svenja, kes jäävad meie lasteaeda praktiseerima kuni 15. aprillini. Nende eriala on sotsiaalpedagoogika. Saksamaal on lasteaiad sotsiaal asutused ning lasteaedades on põhirõhk laste sotsiaalsete oskuste arendamisel. See tähendab, et  toetatakse lapse hakkama saamist iseendaga, kaaslastega ning ühiskonnas tervikuna.

Julia ja Svenja osalevad mõlema maja õppe- ja kasvatus protsessis. Täpsemat infot saate rühmaõpetajate ja kindlasti oma lapse käest. Kui näete praktikante oma lapse rühmas, siis võite julgelt nende poole pöörduda ja suhelda.  Nad suhtlevad saksa ja inglise keeles ning on läbinud eesti keele algkursuse.

MÄRTS- TEATRIKUU

Märtsikuus toimuvad lasteaias “Tubateatrid”, iga rühm lavastab muinasjutu, luuletuse, sõnamängu vms põhjal ühe loo, millega külastatakse teisi rühmasid või kutsutakse teisi endale külla.

Täpsem info rühmades.