HOOLEKOGU

Hoolekogu saab kokku 23.10.2018 kell 17.00 Rukkilille maja saalis.

Teemad:

1.esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

2. asutuse arengukava ja arengukava tegevuskava kooskõlastamine

3. 2018 eelarve täitmine, 2019 eelarve põhimõtted

4. Jooksev info

LASTETEATER

18. oktoobril külastab lapsi lasteteater Trumm etendusega “Imeline puhkus”

kell 9.15 Mürakaru majas

kell 10.15 Rukkillille majas

Pilet 2.50