LASTEHOID

Lasteaed on avatud. Lastehoid Rukkilille maja Sipsikute rühmas. Vajadusel avatakse rühmasid juurde. Andke kohalkäigust varakult märku eliis keskkonnas. Siis saame tagada parima töökorralduse.

VALLAVALITSUSE PROTOKOLLILINE OTSUS

VALLAVALITSUSE PROTOKOLLILINE OTSUS
Põhja-Pärnumaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu laekumised eriolukorra ajal

1. mitte nõuda lapsevanematelt väljakuulutatud eriolukorra ajal 17.03.-31.03.2020 Põhja-Pärnumaa valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes koha kasutamise eest kohatasu. Lapse puudumisel lasteasutusest välja kuulutatud eriolukorra ajal tehakse vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestus. Ümberarvestust rakendatakse juhul, kui laps puudus lasteaiast 17.märtsist 31.märtsini.
Võttes aluseks eriolukorra juhi 13.03.2020 korralduse nr 26, mis põhineb Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusele, anti kohaliku omavalitsuse üksustele ülesanne välja töötada ja pakkuda esimesel võimalusel lahendused, kuidas tagatakse lasteaiaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad peavad olema tööl, ning esitada need viivitamatult eriolukorra juhile.
Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse.
Võib tulla ka olukord, kus teatud lasteaiad või lasteaiarühmad tuleb viiruse leviku tõkestamiseks sulgeda.
Seega on meie eesmärk, et lasteaiateenust kasutaksid vaid need lapsevanemad, kes oma töö tõttu on sunnitud seda kasutama ja arvestades eriolukorrast tingitud perede majanduslikku ebakindlust loobuda 17.03.-31.03.2020 kohatasu nõudmisest, nendelt vanematel, kes sel perioodil teenust ei kasutanud.