TEADMISEKS!!!

Tänaseks on meile antud konkreetne teadmine vallast , et 4. maist algavad Rukkilille maja ehitus- ja rekonstrueerimistööd. Vallal on ehitajaga leping sõlmitud ning lubatud ehitajale, et hiljemalt 11. maiks on kogu hoone ka sisetöödeks üleantud. See tagab kindluse, et augusti lõpuks on sisetöödega lõpetatud ning meil võimalus uut õppeaastat alustada normaalsetes tingimustes.  11.MAIST KUNI AUGUSTI […]

Read More » | 28. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none

Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga

Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele_04.04.20

Read More » | 6. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none

LASTEAIAD OSALISELT SULETUD JA KOHATASU MAKSMINE PEATATUD

Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse. Eriolukorra ajal on järjepidevalt olnud avatud valverühmad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis ning jäävad avatuks ka aprillikuus. Kuna ühe rühmaga lasteaedades on lapsi käinud üksikutel päevadel ja väga vähe, sulgeme aprillikuuks üherühmalised […]

Read More » | 2. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none
bottom