TÖÖKORRALDUS

11. maist kuni 28. augustini töötavad valverühmad Mürakaru majas. Info laste paiknemise kohta valverühmades oma õpetajatelt või telefonil 44 95696.

Vallavalitsuse otsus

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsustas 28. aprilli istungil pikendada valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastust 31. maini 2020 juhul, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole arvestusperioodil kasutatud.
Jätkuvalt palume võimalusel lapsed koju jätta. Lapsevanematel, kellel töö tõttu on laste lasteaeda toomine vältimatu vajadus, palume järgida kõiki ennetusmeetmeid piisknakkuse leviku tõkestamiseks ja lasteaeda tuua ainult terveid lapsi.
Lasteaedade personal peab rangelt kinni hügieeninõuetest ning kehtestatud reeglitest, et hoida lapsi, ennast ja kolleege.

Vaata täpsemaid juhiseid lasteaedadele ja lastehoidudele siit https://bit.ly/2xhQRh2