TÖÖKUULUTUS

TULE MEILE TÖÖLE!!! eripedagoog logopeed

Read More » | 21. mai 2020 | Category: Üldine | Comments: none

TÖÖKORRALDUS

11. maist kuni 28. augustini töötavad valverühmad Mürakaru majas. Info laste paiknemise kohta valverühmades oma õpetajatelt või telefonil 44 95696.

Read More » | 11. mai 2020 | Category: Üldine | Comments: none

Vallavalitsuse otsus

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsustas 28. aprilli istungil pikendada valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastust 31. maini 2020 juhul, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole arvestusperioodil kasutatud. Jätkuvalt palume võimalusel lapsed koju jätta. Lapsevanematel, kellel töö tõttu on laste lasteaeda toomine vältimatu vajadus, palume järgida kõiki ennetusmeetmeid piisknakkuse leviku tõkestamiseks ja lasteaeda tuua ainult […]

Read More » | 4. mai 2020 | Category: Üldine | Comments: none
bottom