TÖÖKORRALDUS

11. maist kuni 28. augustini töötavad valverühmad Mürakaru majas. Info laste paiknemise kohta valverühmades oma õpetajatelt või telefonil 44 95696.

Read More » | 11. mai 2020 | Category: Üldine | Comments: none

Vallavalitsuse otsus

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsustas 28. aprilli istungil pikendada valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastust 31. maini 2020 juhul, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole arvestusperioodil kasutatud. Jätkuvalt palume võimalusel lapsed koju jätta. Lapsevanematel, kellel töö tõttu on laste lasteaeda toomine vältimatu vajadus, palume järgida kõiki ennetusmeetmeid piisknakkuse leviku tõkestamiseks ja lasteaeda tuua ainult […]

Read More » | 4. mai 2020 | Category: Üldine | Comments: none

TEADMISEKS!!!

Tänaseks on meile antud konkreetne teadmine vallast , et 4. maist algavad Rukkilille maja ehitus- ja rekonstrueerimistööd. Vallal on ehitajaga leping sõlmitud ning lubatud ehitajale, et hiljemalt 11. maiks on kogu hoone ka sisetöödeks üleantud. See tagab kindluse, et augusti lõpuks on sisetöödega lõpetatud ning meil võimalus uut õppeaastat alustada normaalsetes tingimustes.  11.MAIST KUNI AUGUSTI […]

Read More » | 28. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none

Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga

Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele_04.04.20

Read More » | 6. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none

LASTEAIAD OSALISELT SULETUD JA KOHATASU MAKSMINE PEATATUD

Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse. Eriolukorra ajal on järjepidevalt olnud avatud valverühmad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis ning jäävad avatuks ka aprillikuus. Kuna ühe rühmaga lasteaedades on lapsi käinud üksikutel päevadel ja väga vähe, sulgeme aprillikuuks üherühmalised […]

Read More » | 2. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none

LASTEHOID

Lasteaed on avatud. Lastehoid Rukkilille maja Sipsikute rühmas. Vajadusel avatakse rühmasid juurde. Andke kohalkäigust varakult märku eliis keskkonnas. Siis saame tagada parima töökorralduse.

Read More » | 30. märts 2020 | Category: Üldine | Comments: none
bottom