VÄNDRA LASTEAED ootab oma meeskonda õpetaja assistenti

ÕPETAJA ASSISTENTI (1,0 ametikohale, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • toetada laste arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest;
 • luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ja üksteise mõistmisel laste ja nende vanematega;
 • osaleda meeskonnaliikmena Vändra Lasteaia arendustegevuses;
 • teha koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega.

Nõuded:

 • keskharidus;
 • lapsehoidja kutse või pedagoogilised kompetentsid;
 • oodatavad isiksuseomadused: empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, pingetaluvus, hea meeskonnatöövõime, positiivsus ja järjekindlus.

Esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku tööaega;
 • 35 päeva puhkust;
 • vahvat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi ning kaasahaaravaid tervisetegevusi.

Tööle asumise aeg:

 • 19. august 2024

Saada meile oma kandideerimissoov ning kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 31.05.2024 aadressil angela.lohmus@pparnumaa.ee. Lisainfo: Angela Lõhmus tel 5919 3599

Vändra Lasteaed ootab oma meeskonda õpetajat

VÄNDRA LASTEAED ootab oma meeskonda

ÕPETAJAT (1,0 ametikohale, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • toetada laste arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest;
 • luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ja üksteise mõistmisel laste ja nende vanematega;
 • rakendada õpetamisel mängu ja teisi aktiivset õppimist ja loovust toetavaid meetodeid;
 • osaleda meeskonnaliikmena Vändra Lasteaia arendustegevuses;
 • teha koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega.

Nõuded:

 • kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid;
 • oodatavad isiksuseomadused: empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, pingetaluvus, hea meeskonnatöövõime, positiivsus ja järjekindlus.

Esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku tööaega;
 • 42 päeva puhkust;
 • vahvat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi ning kaasahaaravaid tervisetegevusi;
 • Põhja-Pärnumaa vald toetab noori tugispetsialiste „Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/428012023046);
 • Põhja-Pärnumaa vald pakub stipendiumit õppijatele „Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord”  (https://www.riigiteataja.ee/akt/425102023026).

Tööle asumise aeg:

 • 19. august 2024

Saada meile oma kandideerimissoov ning kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 31.05.2024 aadressil angela.lohmus@pparnumaa.ee. Lisainfo: Angela Lõhmus tel 5919 3599

VÄNDRA LASTEAED ootab oma meeskonda LOGOPEEDI

VÄNDRA LASTEAED ootab oma meeskonda

LOGOPEEDI (1,0 ametikohale, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning nende õppe ja arengu toetamine vastavalt kutsestandardile;
 • koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine.

 Nõuded:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

 

Omalt poolt pakume:

 • Konkurentsivõimelist töötasu
 • Paindlikku tööaega
 • Läbirääkimisvõimalust töökoormuse osas
 • Puhkust 56 kalendripäeva
 • Vaheldusrikast tööd erinevates õppehoonetes Vändra alevis ning Vihtra külas
 • Vahvat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi ning kaasahaaravaid tervisetegevusi
 • Põhja-Pärnumaa vald toetab noori tugispetsialiste „Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/428012023046)
 • Põhja-Pärnumaa vald pakub stipendiumit õppijatele „Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord”  (https://www.riigiteataja.ee/akt/425102023026)

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tunned rõõmu laste kõne arengu oskuslikust toetamisest – tule meile logopeediks ja rõõmustame koos!

Saada meile oma kandideerimissoov ning kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 13.06.2024 aadressil angela.lohmus@pparnumaa.ee. Lisainfo: Angela Lõhmus tel 5919 3599

Ootame meie meeskonda LOGOPEEDI

VÄNDRA LASTEAED ootab oma meeskonda

LOGOPEEDI (1,0 ametikohale, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning nende õppe ja arengu toetamine vastavalt kutsestandardile;
 • koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine.

 Nõuded:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

Omalt poolt pakume:

 • Konkurentsivõimelist töötasu
 • Paindlikku tööaega
 • Läbirääkimisvõimalust töökoormuse osas
 • Puhkust 56 kalendripäeva
 • Vaheldusrikast tööd erinevates õppehoonetes Vändra alevis ning Vihtra külas
 • Vahvat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi ning kaasahaaravaid tervisetegevusi
 • Põhja-Pärnumaa vald toetab noori tugispetsialiste „Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/428012023046)
 • Põhja-Pärnumaa vald pakub stipendiumit õppijatele „Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord”  (https://www.riigiteataja.ee/akt/425102023026)

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tunned rõõmu laste kõne arengu oskuslikust toetamisest – tule meile logopeediks ja rõõmustame koos!

Saada meile oma kandideerimissoov ning kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 03.02.2024 aadressil angela.lohmus@pparnumaa.ee. Lisainfo: Angela Lõhmus tel 5919 3599

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA TÄNUKIRI

Põhja-Pärnumaa valla tänukirja said 5. oktoobril 2022 aastal meie töötajad:

MAIGI VALK– panuses eest alushariduse arengusse

SIIRI SING – panuse eest asutuse arengusse

MARET JÜRIMÄE– panuse eest erivajadusega laste toetamisse

TIINA JA AIN SILBAUM – pikaaegse töö ja panuse eest Mürakaru majas