LASTEAIATASU

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta
4 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus
arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

Seoses alampalga tõusuga 01.01.2022 aastal, tõuseb lasteaiatasu järgmiselt:

Esimene laps 26 eurot kuu

Teine laps 20 eurot kuu (kui perest käib samal ajal lasteaias kaks last)

Kolmas ja iga järgmine laps tasuta (kui perest käib samal ajal lasteaias kolm või enam last)

Teise ja kolmanda ning enama lapsega perede soodustused kehtivad tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald.


dets. 06, 2021 | Category: Üldine | Comments: none

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

bottom