JÕULUAJA TÖÖKORRALDUS

VÄNDRA LASTEAIA RUKKILILLE MAJAS TÖÖTAB VALVERÜHM 23.-31.12.2021 a. 

VALVERÜHM ON SIPSIKUTE RÜHMAS, I KORRUS, ÕUEST SISSEPÄÄS. VALVERÜHMA ON OODATUD KÕIGI KOLME MAJA KOHTA VAJAVAD LAPSED.

NB! 23.12. ja 31.12. SULETAKSE LASTEAED KELL 15.00

ALATES 03.01.2022 ALUSTAVAD KÕIK MAJAD JA RÜHMAD TAVAPÄRASE TÖÖGA.

LASTEAIATASU

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta
4 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus
arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

Seoses alampalga tõusuga 01.01.2022 aastal, tõuseb lasteaiatasu järgmiselt:

Esimene laps 26 eurot kuu

Teine laps 20 eurot kuu (kui perest käib samal ajal lasteaias kaks last)

Kolmas ja iga järgmine laps tasuta (kui perest käib samal ajal lasteaias kolm või enam last)

Teise ja kolmanda ning enama lapsega perede soodustused kehtivad tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald.