VÄLISPRAKTIKANDID MEIE LASTEAIAS

13. märts- 21. aprill 2017 oleme taas praktikalasteaiaks Saksamaa Braunschweigi V Ametikooli õppuritele.

Meile tulevad Janina (21 a.) ja Britta (26 a.), kes omavad kogemust tööks väikelastega. Nad on õppimise kõrvalt käinud tööl, olnud lapsehoidjad.

Üks neidudest hakkab praktiseerima Mesikäppade rühmas, teine neiu Sipsikute rühmas. Nende praktika üldeesmärk on saada isiklik  kogemus hakkama saamise kohta võõras keelekeskkonnas. Kuna Saksamaal on multikultuursus väga aktuaalne, siis oskavad nad oma kogemuse põhjal õpetajana selliseid lapsi, kes tulevad teisest kultuuri- ja keeleruumist, kohanemisel toetada.