Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga

Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele_04.04.20

Read More » | 6. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none

LASTEAIAD OSALISELT SULETUD JA KOHATASU MAKSMINE PEATATUD

Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse. Eriolukorra ajal on järjepidevalt olnud avatud valverühmad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis ning jäävad avatuks ka aprillikuus. Kuna ühe rühmaga lasteaedades on lapsi käinud üksikutel päevadel ja väga vähe, sulgeme aprillikuuks üherühmalised […]

Read More » | 2. apr. 2020 | Category: Üldine | Comments: none

LASTEHOID

Lasteaed on avatud. Lastehoid Rukkilille maja Sipsikute rühmas. Vajadusel avatakse rühmasid juurde. Andke kohalkäigust varakult märku eliis keskkonnas. Siis saame tagada parima töökorralduse.

Read More » | 30. märts 2020 | Category: Üldine | Comments: none

VALLAVALITSUSE PROTOKOLLILINE OTSUS

VALLAVALITSUSE PROTOKOLLILINE OTSUS Põhja-Pärnumaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu laekumised eriolukorra ajal 1. mitte nõuda lapsevanematelt väljakuulutatud eriolukorra ajal 17.03.-31.03.2020 Põhja-Pärnumaa valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes koha kasutamise eest kohatasu. Lapse puudumisel lasteasutusest välja kuulutatud eriolukorra ajal tehakse vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestus. Ümberarvestust rakendatakse juhul, kui laps puudus lasteaiast 17.märtsist 31.märtsini. Võttes aluseks eriolukorra juhi 13.03.2020 korralduse […]

Read More » | 18. märts 2020 | Category: Üldine | Comments: none

INFO KOROONAVIIRUSEST

Kliki  lingile info koroonast  

Read More » | 11. märts 2020 | Category: Üldine | Comments: none

LASTETEATER

11. märtsil külastab lapsi lasteteater “Sõna ja Tants” etendusega “Kõnnin Eestimaa külas”. Kell 9.30 R. maja Kell 11.30 M. maja Pilet 2.50

Read More » | 6. märts 2020 | Category: Üldine | Comments: none
bottom